RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – RODO, Twoje dane osobowe, które przekazujesz do naszych baz danych są przetwarzane z dochowaniem wszelkich starań w kwestii ich bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO, poniżej przekazujemy kilka ważnych informacji.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

(„Administrator”) Milk Sp. z o.o. wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie – XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000781162 o numerze NIP: 6762564796 z siedzibą przy ul. Bolesława Limanowskiego 24,lokal 2, 30-534 Kraków,

Twoje dane pozyskaliśmy podczas składania zapytań poprzez formularz na stronie internetowej lub bezpośrednio na adresy mailowe firmy

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania usług przez MILK Sp.z o.o.

Twoje dane pozostają wyłącznie w firmie MILK Sp. z o.o.  i nie udostępniamy ich, nie sprzedajemy innym podmiotom i osobą trzecim.

CEL PRZETWARZANIA: 

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

– wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, również dla celów archiwizacyjnych,

– realizacja umów łączących Państwa z MILK sp. z o.o. , oraz świadczenie oferowanych przeze mnie usług, w tym wysyłki zamówionych materiałów zdjęciowych i realizacji płatności, obsługi reklamacji;

– ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych;

– kontakt z klientami,

– realizacja sesji i projektów zdjęciowych, w tym fotoreportaże ślubne i inne uroczystości (chrzciny, komunia, urodziny itp.),

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych możesz zawsze skontaktować się  poprzez pocztę elektroniczną: milkstudiokrakow@gmail.com

Podane przez Ciebie dane przetwarzane przetwarzane będą do czasu:

– kiedy nie wyrazisz skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania

– będą niezbędne do zrealizowania zawartej umowy, a później w celach statystycznych, nie dłużej niż 25 lat

– będą wymagane przez inne przepisy prawa, w szczególności dotyczące względów podatkowych lub rachunkowych

– kiedy skutecznie nie wycofasz zgody na przetwarzanie danych podanych na zasadzie dobrowolności

TWOJE UPRAWNIENIA

 Przysługuje Ci prawo :

do dostępu do Twoich danych osobowych

przeniesienia danych osobowych

usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie są już niezbędne do realizacji zawartej umowy lub wymagane innymi przepisami prawa

ograniczenia i przetwarzania: w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przetwarzanych danych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub udzieloną zgodą, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do celu ustalenia nadrzędnych podstaw prawnych

wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody

wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: na podstawie uzasadnionego interesu z uwagi na szczególną sytuację, w której się znalazłeś

Masz możliwość i prawo wnieść skargą w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub wpływać istotnie na Twoją sytuację.